Házirend

 1. A Filmpiknik (rendezvény) látogatója a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. által szervezett rendezvény területén való tartózkodás során köteles a Házirendben foglaltakat betartani. A rendezvény területére történő belépéssel, illetve az ott való tartózkodással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirend feltételeit.
 2. A Házirend valamennyi látogató által megismerhető módon, jól láthatóan kifüggesztésre kerül, és egyúttal a rendezvény honlapján is elérhető:https://filmpiknik.hu/
 3. A szervezők a rendezvény és a vetítések vonatkozásában a programváltozás jogát fenntartják.
 4. Az események ingyenesen látogathatók, a vetítéseknél érkezési sorrendben történik – a hatályos járványügyi szabályoknak megfelelően - a nézőtér feltöltése.
 5. A helyszíneken 18 éven aluliakat nem áll módunkban kiszolgálni alkohol tartalmú termékkel.
 6. A vetítések helyszínein csak és kizárólag a helyszínen létesített vendéglátóipari egységekben vásárolt éltelek és italok – ide nem értve víz - fogyaszthatok.
 7. A mozi elő adásait 3 év alatti gyermekek szülői felügyelettel sem látogathatják.
 8. A vetítéseket vagy a vendégeket nem megfelelő viselkedéssel (pl. hangoskodás, agresszív viselkedés), illetve bármilyen egyéb módon zavarókat (rendezetlen, piszkos vagy hiányos ruházat, ittas vagy egyéb más bódult állapot, hangoskodás, rendbontás, kéregetés, stb.) a rendezvény dolgozói az épület/moziterem/ szabadtéri helyszín azonnali elhagyására szólíthatják fel. Amennyiben a rendzavaró a felszólítás ellenére sem viselkedik a rendezvény házirendjének megfelelő módon, úgy a rendezőknek jogukban áll a rendvédelmi szervek segítségét igénybe venni és a rendbontó résztvevőt a helyszínről eltávolítani.
 9. A rendezvény területén tilos engedély nélkül bármilyen kereskedelmi, áruforgalmi (árusítás stb), illetve promóciós (termékek, szórólapok osztogatása, kihelyezése) tevékenységet folytatni.
 10. Mind a szabadtéri, mind a beltéri vetítések teljes területén tilos a dohányzás!
 11. A rendezvény területére kerékpárt, egyéb nem gépi és gépi meghajtású járművet behozni tilos.
 12. A kijelölt menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni!
 13. A rendezvény vetítései alatt szigorúan tilos a kép- és/vagy hangrögzítő eszközök használata (fényképezőgép, kamera, telefon, diktafon stb.) A mozitermekben a filmek képének és hangjának bárminemű rögzítése jogsértő, és büntető - illetve polgári jogi következményeket von maga után.
 14. A vetítések alatt a mobiltelefon használata tilos! A tiltás megszegőit a rendezvény munkatársai a vetítés azonnali elhagyására szólíthatják fel.
 15. A vetítések helyszíneire házi- és egyéb állatot bevinni tilos. A jelen pont alól kivételt képez a speciális segítő kutya.
 16. A Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, kést, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Továbbá tilos azon tárgyakat bevinni a rendezvény helyszíneire amelyek a többi látogatóban félelmet, riadalmat kelthetnek, vagy amelyek a többi látogató szórakozását más okból zavarhatja, korlátozhatja.
 17. A rendezvény területére bevitt, illetve ott elveszett, elhagyott értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. A rendezvényt látogatót egy másik rendezvényt látogató miatt ért bármilyen kárért vagy sérelemért a rendezvény rendezőit felelősség nem terheli.
 18. A Házirendben és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. egyéb közzétett szabályzataiban és feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 19. A rendezvényre történő belépéssel a rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény és annak közvetlen környezetében zajló eseményekről a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alkalmazottjai vagy a Zrt. által jogosított harmadik személyek kép-, és hangfelvételeket készíthetnek. A rendezvényen történő részvétel során készített fényképekkel összefüggésben semmilyen követeléssel nem léphetnek fel a rendezvény látogatói a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy annak jogos felhasználóival szemben.
 20. A házirend be nem tartása a rendezvényről való kizárást vonja maga után.

Covid-19 megelőzés

 1. A látogatók a rendezvényre történő belepéssel ráutaló magatartással – büntetőjogi felelősségük tudatában - nyilatkoznak, hogy a COVID-19 járványra utaló tünetük nincsen, a rendezvény látogatását megelőző két hétben nem jártak Magyarország Kormánya által kockázatosnak ítélt országban és nem voltak lázasak.
 2. A rendezvény szervezői fenntartják a jogot, hogy a hatályos járványügyi előírásoknak megfelelően járjanak el a látogatók rendezvényre történő beléptetésekor és a látogatók nézőtérre történő leültetésekor. A rendezők kötelezővé tehetik a rendezvényen történő részvétel ideje alatt maszk viselését.
 3. A látogatók kötelesek a rendezvényre történő belépést megelőzően a rendezvény helyszínein kihelyezett kézfertőtlenítőket rendeltetésszerűen használni.
 4. Azokat a látogatókat, illetve résztvevőket, akik az ajánlott és a hatályos járványügyi szabályokat nem vagy nem megfelelően tartják be, a rendezők távozásra szólíthatják fel.

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!